Privacy policy

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden. De gegevens die u aan Vitamunda verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Vitamunda het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Vitamunda, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Vitamunda worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Vitamunda de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Vitamunda gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker zich online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Vitamunda. Voor vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.